ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Άργος: Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Σε δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) καλεί με ερωτηματολόγιό του ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ερωτηματολόγιο για πολίτες και φορείς για το σχεδιασμό του δικτύου

Έτσι ο Δήμος καλεί τους πολίτες και τους φορείς σε ανοιχτή, ηλεκτρονική, δημόσια διαβούλευση με χρήση ερωτηματολογίου και στόχο την καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου αλλά και για την ηλεκτροκίνηση, εν γένει.Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να εκπονήσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης των οχημάτων αυτών.Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι ο παρακάτω:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Φ.Η.Ο ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝΗ συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, όπως ενημερώνει ο Δήμος, διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά και η διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή για 10 ημέρες.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 135