ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV – ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος έκανε δεκτή την παραίτηση του μέχρι πρότινος Αντιδημάρχου Δημήτρη Κρίγγου.

Την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου Άργους-Μυκηνών υπέβαλε ο Δ. Κρίγγος την 1η Νοεμβρίου. 

Η απόφαση όπως αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”:

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Άργος 03/11/2023

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 

Αριθ. Αποφ.: 3256 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ΦΕΚ 87Α΄], ως ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

 2. Την υπ. αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 [ΦΕΚ 40Α΄/29.2.2012], «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», ως ισχύουν. 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019, [ΦΕΚ 204Α΄/16.12.2019], αναφορικά με τον ορισμό άμισθων Αντιδημάρχων, 

6. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ Β΄3022/1.9.2017. 

7. Την υπ. αριθ. 2300/31.08.2022 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων, 

8. Την υπ’αριθ. 16970/01.11.2023 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Κρίγγου Δημητρίου, 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Αποδεχόμαστε την υπ’αριθ. πρωτ. 16970/01.11.2023 αίτηση παραίτησης του κ. Κρίγγου Δημητρίου, από την θέση του Αντιδημάρχου. 

 Β. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί μία φορά σε μία [1] ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτριος Καμπόσος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 Ρηγόπουλος Χάρης : Σήμερα γίνεσαι 27 από τα οποία 9 χρόνια μετανάστης στον Καναδά

AGGELOS DRITSAS

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: 10.700 ψηφιακοί υδρομετρητές σε Μιδέα, Ασίνη και Τίρυνθα – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

AGGELOS DRITSAS

Σύλληψη για πυρκαγιά και επιβολή διοικητικών προστίμων σε Αργολίδα και Χανιά

AGGELOS DRITSAS

12ο Εαρινό Ράλλυ Άργους

AGGELOS DRITSAS

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας αρωγός στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

AGGELOS DRITSAS

785.497 ευρώ για το Κέντρο Κοινότητας και την Κινητή Μονάδα στον Δήμο Ναυπλιέων

AGGELOS DRITSAS

Ο Πρόεδρος του Αχλαδοκάμπου Θοδωρής Μπόγρης ανανεώνει την υποψηφιότητά του με την “Αλλαγή Πορείας”

AGGELOS DRITSAS

Rally Sprint ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

AGGELOS DRITSAS

Η λειτουργία επισκευής του Google Pixel θα κρατήσει τα δεδομένα σας μακριά από αδιάκριτα μάτια

AGGELOS DRITSAS

Χειμερινό ωράριο στο Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου – Πότε είναι ελεύθερη η είσοδος

AGGELOS DRITSAS

60.000 ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας έχουν κλειστεί έως σήμερα

AGGELOS DRITSAS

ΔΕΥΑ Ναυπλιέων: Πως μπορείτε να εξοφλείτε λογαριασμούς σε 5 αυτόματους μηχανισμούς είσπραξης

AGGELOS DRITSAS