Πα. Οκτ 22nd, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Έχουν υποβληθεί 239 αιτήσεις χρηματοδότησης στη δράση «Elevate Greece»

E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ένταξης 60 νεοφυών επιχειρήσεων, που ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000 – 100.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» του επιχειρησιακού προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4,62 εκατ. ευρώ.

Έχουν υποβληθεί έως σήμερα 239 αιτήσεις χρηματοδότησης και έχουν αξιολογηθεί οι 169. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η επόμενη απόφαση ένταξης 84 ακόμη νεοφυών επιχειρήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,1 εκατ. ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους και οι υποβολές συνεχίζονται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ