Ίδρυμα Μαρίας Ράδου (Γηροκομείο Ναυπλίου): Τι συζητήθηκε στο 1ο Συμβούλιο. (μέρος 1ο)

1 month ago
225 Views

Στο 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μαρίας Ράδου (Γηροκομείο Ναυπλίου) τα θέματα που αναγράφονταν στην πρόσκληση ήταν δύο:Το 1ο αφορούσε την σύσταση του Συμβουλίου σε σώμα και το 2ο την ενημέρωση των μελών για την κατάσταση του Ιδρύματος.Η πρόταση για τη σύσταση του Συμβουλίου σε σώμα ήταν η παρακάτω η οποία έγινε και ομόφωνα δεκτή. Πρόεδρος ο κ. Ζέρβας, αντιπρόεδρος ο κ. Κατερινάκος, γραμματέας ο κ. Καράπαυλος, ταμίας ο κ. Περάκης και μέλη η κυρία Αναστασίου, η κυρία Κάλτσα και ο κύριος Αραμπός.Η ενημέρωση  του συμβουλίου ξεκίνησε με  οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος (Κατάσταση των τροφίμων με το μηνιαίο ποσό που ο καθένας καταβάλλει, οφειλές προς τρίτους ,αναφορά στις πηγές εσόδων κ.α.)Τέθηκε υπ’ όψιν του συμβουλίου η πρόταση της δημοτικής Αρχής που είχε διατυπωθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση εν συντομία έχει ως εξής:Ο Δήμος Ναυπλιέων να ιδρύσει Δημοτικό Γηροκομείο την υποστήριξη του οποίου θα αναλάβει ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.  (στη συστατική πράξη υπάρχει η δημιουργία και λειτουργία δημοτικού γηροκομείου) και να νοικιάσει μετά από διαγωνισμό το Ίδρυμα Μαρίας Ράδου. Αυτό προϋποθέτει την αλλαγή του Νομικού καθεστώτος του ιδρύματος για να μπορεί να νοικιαστεί.Ενημέρωσα τα μέλη πως υπήρξαν επαφές με την Επιτροπή κληροδοτημάτων στην Πάτρα και εκφράσθηκε για μία ακόμη φορά η ανάγκη αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση της Δημοτικής Αρχής και μου απάντησαν πως θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση . Η τελική έγκριση για οποιαδήποτε τροποποίηση ανήκει στο Υπουργείο.Γίνεται κατανοητό σε όλους ότι η διοίκηση του Ιδρύματος δεν είναι κάτι απλό και σίγουρα δεν είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο. Η Επιτροπή κληροδοτημάτων με έδρα την Πάτρα και το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο υπάγεται το Ίδρυμα πρέπει να ενημερώνονται και να εγκρίνουν ή κάποιες φορές και να γνωμοδοτούν.Αναφέρθηκε ότι η λύση μιας προγραμματικής σύμβασης Δήμου – Ίδρύματος ίσως να έδινε τη δυνατότητα ο Δήμος να πληρώνει κάποιες δαπάνες.Οι δύο δικηγόροι του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβαν να εξετάσουν νομικά την δυνατότητα υλοποίησης των δύο προτάσεων και να εισηγηθούν στην επόμενη συνεδρίαση.Ακόμη να εξεταστεί η πιθανότητα ίδρυσης σωματείου φίλων το οποίο θα αποτελέσει γέφυρα χρηματοδότησης του γηροκομείου από το Δήμο Ναυπλιέων.Προτάθηκε να ανατεθεί στη λογίστρια του Ιδρύματος να εισηγηθεί στο Δ.Σ. σχετικά με τον εξορθολογισμό της τιμολόγησης του μηνιαίου ποσού που καταβάλλουν οι τρόφιμοι.Η πρόταση έγινε δεκτή ομόφωναΕπίσης προτάθηκε να δημιουργηθεί μία ομάδα στα social media (ανέλαβε ο κ. Περάκης) με διαχειριστές το δήμαρχο και τον πρόεδρο έτσι ώστε να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν ανακοινώσεις που θα αποφασίζονται από το Δ.Σ.Συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα τα οποία θα αναφέρω σε άλλη ανάρτηση έτσι ώστε να ενημερώνονται όποιοι θέλουν να ενημερώνονται
Συνεχίζεται…..

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *