Κυ. Σεπ 20th, 2020

ΑΡΓΟΛΙΔΑ.TV

DIGITALCITIES I.K.E

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου λυμάτων επί της οδού Φιλίας στο Ναύπλιο

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου λυμάτων επί της οδού Φιλίας στο Ναύπλιο

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ενημερώνει ότι προέβη σε αντικατάσταση του παλαιού ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλιοστασίου λυμάτων EMUPORT ευρισκόμενου επί της οδού Φιλίας στο Ναύπλιο.

Με τον σύγχρονο ηλεκτρολογικό πίνακα που εγκαταστάθηκε αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται το αντλιοστάσιο και εκμηδενίζονται  οι βλάβες που έχουν συμβεί στην 12ετή λειτουργία του  καθώς το σύνολο των λειτουργιών είναι αυτοματοποιημένο με τα πλέον σύγχρονα υλικά (Inverter, PLC, οθόνη αφής κλπ.).

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης ασφαλούς λειτουργίας (προμήθεια, εγκατάσταση ανεμιστήρα εξαερισμού, επισκευή κλίμακας κατάβασης) και απολύμανσης του χώρου του αντλιοστασίου, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Τέλος προβλέπεται άμεσα η on-line εποπτεία των λειτουργιών του αντλιοστασίου στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού που είναι εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

>ΡΟΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

x Close

Like Us On Facebook