Δεν θα λειτουργήσει η Λαϊκή Αγορά Ερμιόνης την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου

Ιαν 19, 2021
5922 Views

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή  Ενότητα Αργολίδας της Περιφ. Πελοποννήσου,προς αντιμετώπιση της διασποράς COVID -19  εκδόθηκε διάταξη  στις 16 Ιανουαρίου 2021(ΦΕΚ 91, Β’) Κ.Υ.Α.,όπου σύμφωνα με τα άρθρα της 1°& 6° (παρ. 3α):

Αναστέλλεται για την Περιφ. Ενότ. Αργολίδας, κάθε δραστηριότητα του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’)(Δηλαδή: Λαϊκή Αγορά, Πλανόδιο&Στάσιμο Υπαίθριο Εμπόριο, ) κατά το χρονικό διάστημα: από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06.00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 20121 και ώρα 6.00.

Κατά συνέπεια δεν θα λειτουργήσει η Λαϊκή Αγορά Ερμιόνης, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Ο Αντιδήμαρχος
Μερτύρης Ελ. Ιωσήφ.