Πα. Σεπ 24th, 2021

Δημήτρης Κωστούρος:ΥΔΡΕΥΣΗ Δ. Ε. ΑΣΙΝΗΣ 5.654.000€

E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

ΥΔΡΕΥΣΗ Δ. Ε. ΑΣΙΝΗΣ 5.654.000€Ένα μεγάλο έργο κάνει τον τόπο μας καλύτερο και δίνει στους ανθρώπους μας ποιότητα ζωής ευκαιρίες ευημερίας και αισιοδοξία για το μέλλον. Αυτό σημαίνουν τα 6 περίπου εκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκαν για να έχουν επάρκεια ποιοτικού νερού τα τουριστικά παράλια του δήμου μας. Όλοι στην παράταξή «Ναύπλιο: Επόμενη Μέρα» είμαστε υπερήφανοι γιατί πετυχαίνουμε στόχους προς όφελος των πολιτών μας , των παιδιών μας και του τόπου μας. Ακολουθεί ένα ευχάριστο κείμενο:«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΤην ένταξη του έργου με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης σε Δ.Ε. του Δήμου Ναυπλιέων» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Τίτλος έργου Υποδομές ύδρευσης σε Δ.Ε. του Δήμου Ναυπλιέων Κύριος του Έργου ΔΕΥΑ Ναυπλίου Ποσό χρηματοδότησης 5.654.000,00 € Φυσικό Αντικείμενο Έργου Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τέσσερα (4) Υποέργα: (α) «ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Δ. ΑΣΙΝΗΣ – ΤΟΛΟΥ – ΙΡΙΩΝ», που περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης, τη δημιουργία δεξαμενών και αναβάθμιση αντλιοστασίων στις περιοχές του πρώην δήμου Ασίνης. Με την κατασκευή του έργου θα λυθεί το πρόβλημα της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου ύδατος διότι θα υδροδοτηθεί ολόκληρη η συγκεκριμένη περιοχή από τις Πηγές της Λέρνης.(β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΜΩΝΗΣ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΠΟΥ ΥΔΡΕΥΟΥΝ ΤΑ Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ, ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΚ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ», που αφορά στην προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού στο πλαίσιο της παροχής στους δημότες του Δήμου Ναυπλιέων πόσιμου νερού το οποίο να καλύπτει όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Το προτεινόμενο σύστημα θα φιλτράρει το νερό που προέρχεται από τις πηγές Λέρνης και Αμυμώνης των Μύλων και διοχετεύεται στις Δ.Ε. Ασίνης, Ν. Τίρυνθας και Τ.Κ. Αργολικού.(γ) «Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες».(δ) Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλιέων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ