Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τις 10 θέσεις γιατρών στα Νοσοκομεία της Αργολίδας

2 εβδομάδες ago
1480 Views

Στην προκήρυξη 920 συνολικά θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., εκ των οποίων οι 10 αφορούν τις υγειονομικές δομές της Αργολίδας, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η προκήρυξη για την πλήρωση των 10 παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών
του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας προβλέπει για τις Νοσοκομειακές Μονάδες Άργους και Ναυπλίου:
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3 θέσεις
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ της έδρας ΑΡΓΟΥΣ)
-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7 θέσεις
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ)
-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει
στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00
Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις
πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/02/2021.
Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο διαύγεια 

Comments

Comments are closed.