Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος με 7 θέματα

2 weeks ago
10 Views

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Περί αναγκαιότητας λήψης δανείου για το έργο: «Κατασκευή νέου νεκροταφείου στη Κοινότητα Μύλων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Περί προμήθειας 7 απορριμματοφόρων από το ελεύθερο εμπόριο – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

4. Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λέρνας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

5. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Άργους και Καταγραφή – Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας και Ασφάλειας Κίνησης Πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Διαμόρφωση κόμβων, β)Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου, γ)Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 2016 και δ)Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κιου 2018 – 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *