Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας βρέθηκε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο

2 weeks ago
102 Views

Η Σχολή Ανθυποπυραγών αποτελεί την κορωνίδα των Σχολών που τελούν υπό τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η ακαδημαϊκή και πυροσβεστική εκπαίδευση που λαμβάνουν αποσκοπεί κυρίως στην παροχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών και ψυχικών εφοδίων για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του επαγγέλματος.

Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού Σωματος.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *