ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: Ξεκινούν οι διαμορφώσεις των κόμβων Αγ. Αδριανού- Χαρ. Τρικούπη -Μεσολογγίου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ξεκινούν σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δ. Κωστούρο το επόμενο διάστημα οι διαμορφώσεις των κόμβων Αγ. Αδριανού & Χαρ. Τρικούπη και Αγ. Ανδριανού & Μεσολογγίου για την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτων. 
Γίνεται οριοθέτηση λωρίδων σε κάθε πρόσβαση, διαμόρφωση πεζοδρομίων , πραγματοποιείται διαπλάτυνση των πεζοδρομίων όπου είναι αναγκαίο , υλοποιείται εσοχή για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης.

Ακόμη, προσδιορίζεται η απαιτούμενη διαγράμμιση του οδοστρώματος και των διαβάσεων πεζών καθώς και η θέση των απαιτούμενων νέων πινακίδων. 
Παρεμβαίνουμε σε δύο πολύ σημαντικές διασταυρώσεις για τη μέγιστη δυνατή προστασία των πολιτών μας.

“Βελτιώνουμε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας ρυθμίζοντας την κυκλοφορία. Διευκολύνουμε όλες τις παρόδιες χρήσεις οι οποίες σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αντιμετώπιζαν δυσκολίες.” δήλωσε ο κύριος Κωστούρος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ