Πα. Αυγ 14th, 2020

ΑΡΓΟΛΙΔΑ.TV

DIGITALCITIES I.K.E

Λαϊκή αγορά του Ναυπλίου το Σάββατο 4/4 τα ονόματα των πωλητών

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των ΚΥΑ που δημοσιεύθηκαν στα με αριθμ . 943 και 988 τ.Β΄/2020 ΦΕΚ , στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην κοινότητα Ναυπλίου το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές :
ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)

ΑΡ.ΘΕΣΗΣΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ1ΛΕΚΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ2ΔΑΪΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ3ALLIATOMMORΠΑΡΑΓΩΓΟΣ4ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ5ΠΑΤΣΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ6ΚΑΛΥΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ7ΚΥΜΠΟΥΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ8ΤΖΑΒΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ9ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ10,11ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ12ΔΗΜΑΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ13ΓΚΡΕΣΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ14ΚΟΡΙΛΗΣΜΑΡΙΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ15ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ16ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ17ΓΚΟΛΕΜΗΓΕΩΡΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ18ΓΚΟΛΕΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ19ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΙΕΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ20ΚΑΠΕΤΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ21ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ22ΓΚΟΛΕΜΗΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ23ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ24ΖΑΪΜΗΝΕΒΙΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ25ΓΚΟΛΕΜΗΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ26ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ27ΓΚΟΛΕΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ28ΓΚΟΛΕΜΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ29,30ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ31ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ32,33ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ34ΠΑΝΑΓΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ35ΜΑΡΙΝΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ36ΦΟΥΖΑΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ37ΓΚΟΛΕΜΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ38ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ39ΔΕΔΕΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ40ΓΚΟΛΕΜΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ41ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ42ΤΣΟΥΚΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ43,44ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ45ΔΩΡΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ46ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ)


ΑΡ .ΘΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
1ΤΣΟΥΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΔΑΜΙΑΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΚΑΛΕΡΓΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
6,7ΚΛΕΙΔΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
8ΚΡΕΜΥΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΤΣΟΥΧΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10ΤΣΟΥΧΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
11ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
12ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
13,14ΠΙΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
15ΠΕΝΤΖΟΣΗΡΑΚΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΠΙΤΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
19,20ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
21ΣΥΝΤΡΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
22,23ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
24ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΜΠΙΝΙΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΜΑΝΩΛΗΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29ΜΠΟΝΖΟΥΘΕΟΦΑΝΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
30ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
31ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32ΚΟΥΤΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
33ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
34ΛΟΥΚΑΪΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35,36ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
37,38ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
39ΤΣΙΡΙΚΟΥΕΛΕΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
40ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
41,42ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
43ΣΠΑΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
44ΚΑΡΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
45ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΓΚΟΛΕΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΚΩΣΤΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς παρακαλούμε να συμμορφωθείτε στα κάτωθι:

-Το μήκος της πρόσοψης των πάγκων θα είναι 3 (τρία) μέτρα για τους παραγωγούς και 6 (έξι ) μέτρα για τους επαγγελματίες πωλητές. 
-Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. 
-Οι πωλητές οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα υγιεινής φορώντας μάσκες και γάντια. 
-Πωλητές και καταναλωτές πρέπει να μεριμνούν ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας και οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Επόπτη προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού

-Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις δύναται να επιφέρει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

>ΡΟΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

x Close

Like Us On Facebook