Πε. Οκτ 28th, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Μετακομίζουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

10 Αμυμώνης Χάρτες Google
Εκπαίδευσης Αργολίδας
E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτού/των στην Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου για τη στέγαση των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Αργολίδας. 
Οι έγγραφες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται εντός σφραγισμένων φακέλων, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας (ταχ. δ/νση: Παρ.οδός Νανπλίον-Ν.Κίον, Ναύπλιο ΤΚ 21100) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίεύση της περίληψης διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 05/07/2021, ημέρα Δεύτέρα και ώρα 15:00.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη επί 180 μέρες από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ημέρα και ώρα πού θα καθοριστεί από την ίδια, με αποστολή προσκλήσεως στούς ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχού καταλληλότητας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβούν γνώση των όρων της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.ppel.gov.gr) και περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία τον Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ή τηλεφωνικά (κα. Μάντζαρη Ελένη: 2752360398).
Δείτε αναλυτικά την Διακήρυξη

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσού
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ