ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV – ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Η 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,  θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 29 η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ, επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1 . Επικύρωση των πρακτικών της 1 η ς και 2 η ς /2024 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

2 . Ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών της ΠΕ Αρκαδίας καθώς και περί έγκρισης εξουσιοδοτήσεων για τη σύνδεση της Περιφέρειας στην ειδική εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal» ως προς την ΠΕ Αρκαδίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανδρώνης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης –

 3 . Εκπροσώπηση της ΠΕ Αργολίδας στις τραπεζικές συναλλαγές, καθορισμός του είδους των συναλλαγών, ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών, έγκριση εξουσιοδότησης για τη σύνδεση στην ειδική εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαντζούνης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης 

4 . Ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς της ΠΕ Κορινθίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης 

5 . Ορισμός εκπροσώπων μετοχών και μελών στις Γενικές Συνελεύσεις Φορέων που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και των αναπληρωτών αυτών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης 

6 . Ορισμός δύο εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, στο Δ.Σ της ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε. – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανδρώνης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης 

7 . Ορισμός εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης 

8 . Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Επιτροπών με θέμα: α. ναυάγια – επιβλαβή πλοία, β. καθορισμό παραλιών ως πολυσύχναστων, καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών και τοποθέτηση ναυαγοσωστών και γ. ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσουκαλάς Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης 

9 . Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Πελοπόννησος Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης 

10 . Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στην νέα Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανδρώνης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης 

11 . Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο έγκρισης του ΕΣΧΑΣΕ για το επενδυτικό σχέδιο «Ίδρυση και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος», σε έκταση ~234 στρεμμάτων, στη θέση Πετροθάλασσα Ερμιόνης, Δήμου Ερμιονίδας, ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαντζούνης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης 

12 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Νέο ξενοδοχειακό κατάλυμα 25 διαμερισμάτων με πισίνες και ενός κεντρικού κτιρίου με κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παροχής υπηρεσιών» στη θέση «Μεγάλο Άνοιγμα ή Κοπρισιά», Γιαλασίου Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου του φορέα ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΠΕΤ: 2309997126). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαντζούνης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης 

13 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ανέγερση Ξενοδοχειακού συγκροτήματος τεσσάρων (4) αστέρων, δυναμικότητας 208 κλινών» δυναμικότητας 208 κλινών, στη Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, Δήμου Ναυπλιέων, Περιφέρειας Πελοποννήσου του φορέα SUNNYLAND Α.Ε. (ΠΕΤ: 2307971321). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαντζούνης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης 

14 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος και Προϊόντων Τσιμέντου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Μιχαήλ Ντονάς & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται εντός ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας, της Π.Ε. Μεσσηνίας» (ΠΕΤ: 2212876920). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης -3- 

15 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Μαυρολίμνη» στην T.K. Πισίων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης 

16 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Σουρέα» στην T.K. Πισίων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης 

17 . Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ, 61 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΣΤΕΛΟ ΑΝΤΙΚΟ”» του φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΟΝ ΑΞΕΤΕ» (ΠΕΤ: 2204761221). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης 

18 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας» της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., στον οποίο φιλοξενούνται κεραιοδιατάξεις του ΟΤΕ, με κωδική ονομασία θέσης ΄΄ΔΙΔΥΜΑ Χ – 1405084΄΄ στη θέση «Ύψωμα Μεγαλοβούνι – Δίδυμα Κρανιδίου» του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαντζούνης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης 

19 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης Μονάδας Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος και Σταθμού Ιδιωτικής Χρήσης Ανεφοδιασμού Οχημάτων με υγρά καύσιμα, της εταιρείας: «ΚΟΤΤΗΣ ΙΚΕ», στη θέση: «Βαλτετσόρεμα» της Τ.Κ. Μάκρης, Δ.Ε. Τρίπολης, Δήμου Τρίπολη, Νομού Αρκαδίας, (ΠΕΤ: 2310006529). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανδρώνης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης 

20 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,4MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και  ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» στη θέση «Προφήτης Ηλίας» των Δ.Ε. Βοιών και Μονεμβασιάς του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης 

21 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,4 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού», της εταιρείας ΕΝΕΡΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., στη θέση «Άγιος Παντελεήμονας» της Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ: 2008356921. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανδρώνης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης 

22 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Καλόγηρος» του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2102488422). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης 

23 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου: ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 128,6 MW, ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ‘ΒΑΡΔΙΑ’, ‘ΒΡΥΣΑΚΙΑ’, ‘ΚΡΙΘΙΝΑ’, ‘ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ’, ‘ΡΑΧΗ ΜΠΕΤΣΗ’, ‘ΧΑΒΑΛΑΣ’ ΚΑΙ ‘ΧΟΥΝΑΡΕΣ’ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ’’, (ΠΕΤ:2303918110). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης

24 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 21MW έκαστος, στις θέσεις “ΚΡΙΤΣΟΒΑ” και ‘‘ΚΤΕΝΙΑΣ’’ των Δ.Ε Αργους και Δ.Ε. Μαντινείας, και στη θέση ‘‘ΚΑΦΟΥΡΙΑ’’ των Δ.Ε. Λυρκείας και Δ.Ε. Μαντινείας, των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Τριπόλεως, της Π.Ε Αργολίδας και της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΠΕΤ: 2102483621). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μαντζούνης Ιωάννης και Μανδρώνης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχες 

25 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18MW και των συνοδών έργων οδοποιίας & ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού», της εταιρίας «EURUS ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στη θέση «Μαδάρα»της Δ.Ε. Λεωνιδίου , του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της ΠΕ Αρκαδίας και της Δ.Ε. Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της ΠΕ Λακωνίας (ΠΕΤ: 2212881920). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μανδρώνης Κωνσταντίνος και Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχες 

26 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΥΗΣ) εγκατεστημένης ισχύος 0,90MW και των συνοδών έργων οδοποιίας & ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού», της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» στον ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΔΑ, της Δ.Ε. Είρας του Δήμου Οιχαλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας (ΠΕΤ: 2303928820). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης 

27 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 19MW με ενσωματωμένη διάταξη Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18,75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18,75MW και των συνοδών έργων υποδομής, στη θέση «Μυγδαλίτσα», της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «PLAINSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» (ΠΕΤ:2308992227). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης 

28 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 50MW με ενσωματωμένη διάταξη Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 83,99MW και των συνοδών έργων υποδομής, στη θέση «Πακόγια» της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» (ΠΕΤ:2308993621). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης 

29 . Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Κατασκευή και λειτουργία 3 ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 45 MW στις θέσεις ΕΛΑΤΙΑΣΜΑΖΑΡΑΚΙ, ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΡΙΑ και ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Ευρώτα των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΠΕΤ: 2311003129). ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μανδρώνης Κωνσταντίνος και Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχες 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

”Νέα Πελοπόννησος”: Εγκαίνια του εκλογικού κέντρου στην Κόρινθο την Παρασκευή 29/9

AGGELOS DRITSAS

Δυο συλλήψεις στο Άργος για μαχαίρια και ναρκωτικά

AGGELOS DRITSAS

ΑΡΓΟΣ : Το Αντάμωμα των Μουσικών σχολείων της Αργολίδας ΒΙΝΤΕΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

AGGELOS DRITSAS

«Ημέρας της Αστυνομίας» από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου

AGGELOS DRITSAS

Εξαιρετική παρουσία της Δημοτικής χορωδίας Επιδαύρου στο 9ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναύπλιο – Artiva

AGGELOS DRITSAS

Δράση στο Ναύπλιο για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας

AGGELOS DRITSAS

“Έφυγε” ο Γιώργος Μπουρίκας…

AGGELOS DRITSAS

Θέσεις Εργασίας για 4 ειδικότητες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

AGGELOS DRITSAS

Μορφωτικός Σύλλογος Λιμνών

AGGELOS DRITSAS

Ανατριχιάζει το ηχητικό ντοκουμέντο από το τηλεφώνημα που έκανε η άτυχη 28χρονη στην Άμεση Δράση

AGGELOS DRITSAS

Ο Σπύρος Στείρης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Άργους – Μυκηνών

AGGELOS DRITSAS

ΕΝΔΗΕΡ: Πραγματοποιηθήκε με επιτυχία η επίσκεψη του Συνδυασμού ΕΝΔΗΕΡ στην Ερμιόνη

AGGELOS DRITSAS