ΝΑΥΠΛΙΟ: “Σήμερον κρεμαται επί ξύλου ο εν υδασι την γην κρεμασας”

Κοινοποίηση ειδήσεων

“Στέφανον εξ ακανθων περιτιθεται,ο των αγγέλων βασιλεύς””Διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επί τον ιματισμον μου εβαλον κλήρο””Σινδονι καθαρά και αρωμασι θειοις, το Σωμα το σεπτον,εξαι τησας πιλατω, μυρίζει και τιθησιν, Ιωσήφ καινω μνηματι, όθεν ορθιαι,αι μυροφοραι γυναίκες, ανεβοησαν, Δειξον ημιν ως προειπας, Χριστέ την Ανάστασιν”

 Χρήστος Γκούμας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ