ΝΑΥΠΛΙΟ : Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

5 days ago
88 Views

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει , να προσέλθετε την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΠΕ Αργολίδας σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *