Πε. Απρ 9th, 2020

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τα Σημαντικά έργα της Αργολίδας

Συνολικά 51 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου ενώ πέντε από αυτά αφορούν την Αργολίδα.

Η επιτροπή, ειδικότερα, θα συνεδριάσει στις 10.30 το πρωί στην Τρίπολη, στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που αφορούν την Αργολίδα είναι η εξής:
ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
1. Αποδοχή της με αριθμ. 156/2020 απόφασης της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΣΟΡΜΠΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΝΙΣΙΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑ” π/υ 195.000 ευρώ ΚΩΔ.ΠΔΕ2018ΕΠ82600004 ΕΣΗΔΗΣ 85955 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
2.  Εγκριση παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος ΜΕ 921931Χ (ΜΕ ΦΟΡΤΩΤ.ΧΟΡΤΟΚ. HYUNDAI 164 HP) στο Δήμο Ερμιονίδας για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών προκειμένου να συνδράμει τη Δ/ νση Τεχνικών Εργων στις επεμβάσεις καθαρισμού των ερεισμάτων του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις θέσεις α)ΕΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ- ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥΚΟΣΤΑΣ, β) ΕΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ- ΚΟΙΛΑΔΑΣ- ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ γ) ΕΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ- ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΕΛΕΗ ΕΩΣ ΚΡΑΝΙΔΙ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
3.  Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων διακήρυξης και επιτροπών για τα έργα : Α) «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού σχολείου Άργολίδας», Β) «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας WC για την κάλυψη αναγκών του Μουσικού σχολείου Αργολίδας», Γ) «Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου», Συνολικού Προϋπολογισμού με ΦΠΑ 52.736,00 € με ΦΠΑ (42.529,03 καθαρή αξία) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
4. Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, όρων διακήρυξης & επιτροπών διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Αργολίδας” προϋπολογισμού 76.451,57 € με ΦΠΑ (καθαρή αξία 67.656,26 €) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
5. Αποδοχή ή μη παραχώρησης από την ΕΑΣ Αργολίδας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- ΠΕ Αργολίδας , χώρου αποθηκών του εργοστασίου ΡΕΑ, συνολικής περίπου επιφανείας 1000 τ.μ., (νέα αποθήκη) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτός προς φύλαξη υλικών της Π.Ε. Αργολίδας, με σύναψη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής και υποχρέωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου την ανάληψη του κόστους διαμόρφωσης, την ευθύνη φύλαξης και καθαριότητας όλου του εργοστασίου καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης ήτοι πέντε (5) έτη. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Όλα τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

>ΡΟΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

x Close

Like Us On Facebook