ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Οι Νέοι Αντιδήμαρχοι Στον Δήμο Ναυπλιέων .

Αναλυτικά η απόφαση:

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος ορίζει εκ νέου:
Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρούγκα, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο από 14-09-2022 έως την 31η/12/2023 (λήξη δημοτικής περιόδου) και του μεταβιβάζει την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ήτοι του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών, Eσόδων και περιουσίας και Ταμείου και την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που εκδίδονται από τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Ορίζει επίσης εκ νέου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Λέντζο ως άμισθο Αντιδήμαρχο από 14-09-2022 έως την 31η /12/2023 (λήξη δημοτικής περιόδου) και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία, ευθύνη και διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση με την Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία του Δήμου και ειδικότερα:  τη λειτουργία και εποπτεία του κοινωνικού ιατρείου, του κοινωνικού φαρμακείου, του κοινωνικού φροντιστηρίου
 τη διοικητική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ
 τη διενέργεια και οργάνωση της σίτισης απόρων, όταν αυτό απαιτείται
 τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας Δ.Ναυπλιέων
 τη λειτουργία novoville και της γενικότερης διαχείρισης αιτημάτων δημοτών
 τις απεντομώσεις χώρων και τη συντήρηση , λειτουργία και ανάπτυξη παιδικών χαρών.
Με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Ορίζει ακόμα εκ νέου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λεβεντογιάννη Ευάγγελο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο από 14-09-2022 έως την 31η /12/2023 (λήξη δημοτικής περιόδου) και του μεταβιβάζουμε την ευθύνη, τον συντονισμό και την εποπτεία:
 της λειτουργίας του γραφείου φυτικής – ζωικής παραγωγής, του γραφείου αλιείας, του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και
 των θεμάτων των εγγείων βελτιώσεων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λυκομήτρος Αλέξανδρος.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 737