Πα. Αυγ 14th, 2020

ΑΡΓΟΛΙΔΑ.TV

DIGITALCITIES I.K.E

Οι πωλητές και οι παραγωγοί που θα στήσουν πάγκο στην Λαϊκή του Ναυπλίου το Σάββατο 23/5

Σε συνέχεια των ΚΥΑ που δημοσιεύθηκαν στα με αριθμ . 943 , 988 και 1640/ τ.Β΄/2020 ΦΕΚ , στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην κοινότητα Ναυπλίου το Σάββατο 23 Μαΐου 2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές :

ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)

ΑΡ. ΘΕΣΗΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
1ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ALLIKIANTOMMORΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΔΑΪΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΛΕΚΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΚΑΛΥΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
6ΠΑΤΣΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΓΚΡΑΝΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
7ΚΥΜΠΟΥΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΔΗΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
8ΤΖΑΒΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΜΑΓΔΑΛΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10ΔΗΜΑΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
11ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
12,13ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
14ΜΠΟΥΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
15ΓΚΡΕΣΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΚΟΡΙΛΗΣΜΑΡΙΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
19ΓΚΟΛΕΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
20ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΤΖΙΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
21ΜΠΙΝΙΑΡΗΔΙΟΝΥΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
22ΓΚΟΛΕΜΗΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
23ΖΑΪΜΗΝΕΒΙΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
24ΓΚΟΛΕΜΗΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΓΚΟΛΕΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΓΚΟΛΕΜΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΚΟΨΑΦΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29,30ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
31ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32,33ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
34ΠΑΝΑΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35ΜΑΡΙΝΗΣΑΝΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
36ΦΟΥΖΑΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
37ΓΚΟΛΕΜΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
38ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
39ΔΕΔΕΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
40ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
41ΤΣΟΥΚΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
42ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
43ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
44ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
45ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΜΑΤΖΑΒΡΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΓΚΟΛΕΜΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
48ΓΚΙΟΛΕΝΙΝΤΡΙΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
49ΔΩΡΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
50ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
1ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
2ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
3ΜΠΡΑΤΣΑΖΩΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
4ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΕΥΑΝΘΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
5ΜΠΑΝΤΖΑΛΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ)

ΑΡ. ΘΕΣΗΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
1ΤΣΟΥΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΔΑΜΙΑΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΠΑΛΛΗΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
6ΚΛΕΙΔΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
7ΚΡΕΜΥΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
8ΤΣΟΥΧΛΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΤΣΟΥΧΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10ΚΡΕΜΥΔΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
11ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
12ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
13,14ΠΙΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
15ΠΕΝΤΖΙΟΣΗΡΑΚΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΣΜΥΡΛΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΠΙΤΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
19,20ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
21ΣΥΝΤΡΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
22,23ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
24ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΜΠΙΝΙΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΓΚΟΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
30ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
31ΓΚΟΛΕΜΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32ΜΠΟΝΖΟΥΘΕΟΦΑΝΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
33ΚΟΥΤΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
34ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΪΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35ΓΚΑΜΙΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
36ΦΟΥΖΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
37ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
38,39ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
40,41ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
42ΔΕΔΕΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
43,44ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
45ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΓΚΟΛΕΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΚΩΣΤΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
48ΣΠΑΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
49ΤΖΑΒΑΡΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
1ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
2ΚΑΛΟΥΔΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
3ΚΑΣΙΣΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
4ΞΕΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
5ΠΑΡΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε ότι :

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Οι πωλητές οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα υγιεινής φορώντας μάσκες και γάντια

Πωλητές και καταναλωτές πρέπει να μεριμνούν ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας .

Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Επόπτη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις δύναται να επιφέρει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

>ΡΟΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

x Close

Like Us On Facebook