ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV – ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Στην παρακράτηση, υπέρ του ΦοΔΣΑ, μέρους των πιστώσεων από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) 5 δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προέβη το υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση του υπουργείου ελήφθη προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές των εν λόγω ΟΤΑ προς την διαχειρίστρια εταιρεία της ΣΔΙΤ ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Η σχετική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 

5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

6. Tου π.δ. 82/2023 (Α΄ 139) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις». 

7. Την υπ’ αριθμ. 35/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και το υπ’ αριθμ. 1010/27.11.2023 έγγραφο του εν λόγω Συνδέσμου. 

8. Τα ποσά που αποδίδονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στους Δήμους – μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, ως τακτική επιχορήγηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Παρακρατούμε υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την μηνιαία τακτική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους κατωτέρω Δήμους– μέλη του, τα παραπλεύρως αυτών αναγραφόμενα ποσά, για την εξόφληση οφειλών που απορρέουν από την εξυπηρέτηση της σύμβασης σύμπραξης για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», ως ακολούθως: 

ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 27/11/2023 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) 

1 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 127.796,73 – 127.796,73 

2  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 49.504,20 – 49.504,20

3 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 49.504,20 –  49.504,20

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (4 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) 

4 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 138.564 – 11 34.641,03 

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (7 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ) 

5 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.124.389,51  – 160.627,07 

ΣΥΝΟΛΟ 1.446.812,47 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Άργους Μυκηνών

AGGELOS DRITSAS

Μαθητές του Γυμνασίου Λυγουριού Αργολίδας ευχήθηκαν στους εγκλείστους των Φυλακών Ναυπλίου

AGGELOS DRITSAS

Κώστας Καράπαυλος : Αποχαιρετώ τον φίλο Νίκο Τσούκαλη. Απώλεια

AGGELOS DRITSAS

Δήλωναν εισόδημα 10.000 ευρώ και ξόδευαν έως και 200.000 ευρώ

AGGELOS DRITSAS

Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και τα έθιμα με τις Αροδαρές & τις Φούντες

AGGELOS DRITSAS

Σοκάρει η κατάθεση της ηθοποιού για τον βιασμό από τον σκηνοθέτη: «Άρχισα να ουρλιάζω, δε σταματούσε»

AGGELOS DRITSAS

Αποφυλακίζεται ο Νίκος Μιχαλολιάκος παρά την άρνηση του Εισαγγελέα

AGGELOS DRITSAS

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΑ

AGGELOS DRITSAS

Γ.Ε. Ναυπλίου – Γ.Σ. Άργους τελικός Κυπέλλου Volley Πελοποννήσου Κ18 ΒΙΝΤΕΟ

AGGELOS DRITSAS

«Taygetos Challenge» στις 23 και 24 Μαρτίου

AGGELOS DRITSAS

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Διακοπή υδροδότησης σε τμήμα του οικισμού της Νέας Τίρυνθας

AGGELOS DRITSAS

9 όρους θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού για τη νέα μελέτη της μαρίνας Ναυπλίου

AGGELOS DRITSAS