ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV – ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Κρίγγου: «Αυτοδιοίκηση και κρίση. Συνέπειες της κρίσης στις οικονομικές καταστάσεις του δήμου Άργους Μυκηνών»

Το βιβλίο του Δημήτρη Κρίγγου, Αντιδημάρχου Άργους Μυκηνών από τις εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, επεξεργάζεται την χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2013 – 2018, του Δήμου Άργους Μυκηνών, με τη χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, χρήσιμα στοιχεία και συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική κρίση στη χώρα μας και την περιγραφή των συνεπειών της κρίσης στις οικονομικές καταστάσεις του δήμου Άργους Μυκηνών.

«Η σύγχρονη θεωρία της Δημόσιας Διοίκησης…», αναφέρει ο Δημήτρης Κρίγγος, «…επέβαλε χαρακτηριστικά και όρους, όπως η οικονομία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα και εισήγαγε αρχές management αντιγράφοντας εργαλεία και πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των δημοσίων οργανισμών…» και συνεχίζει«Οι οικονομικές καταστάσεις των δήμων και συγκεκριμένα στη δική μου μελέτη, του δήμου Άργους Μυκηνών, απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του ΟΤΑ και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για κάθε ενδιαφερόμενο, αιρετούς, δημότες, συναλλασσομένους, φορείς εποπτείας ή επιχορήγησης του οργανισμού. Πληροφόρηση η οποία είναι πολύ χρήσιμη για τη διοίκηση του δήμου αλλά και για τρίτους…»

«…Η χρηματοοικονομική επίδοση των δήμων, αλλά και γενικότερα, των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και εν γένει, του δημοσίου, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης των οικονομολόγων ερευνητών και ακαδημαϊκών τα τελευταία χρόνια. Ειδική ώθηση σε αυτό έδωσε η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθαν πολλοί δήμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά την περίοδο της μεγάλης ύφεσης του 2007- 2008. Βέβαια, το θέμα της οικονομικής υγείας των δήμων είχε αποτελέσει και παλιότερα αντικείμενο ερευνών αλλά όχι με την ίδια συχνότητα και ένταση…»

Σημειώνει ο Δημήτρης Κρίγγος πως «…σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρεις περισσότερο διαδεδομένες μέθοδοι ελέγχου της χρηματοοικονομικής υγείας των δήμων. Ωστόσο και οι τρεις αυτές μέθοδοι, στηρίζονται και αποτελούνται ουσιαστικά από αριθμοδείκτες, οι οποίοι στο μεγαλύτερο βαθμό, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της οικονομικής υγείας τόσο των ιδιωτικών, όσο και των δημόσιων οργανισμών…»

Το βιβλίο του Δημήτρη Κρίγγουαποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά λαμβάνει χώρα μια αναλυτική κριτική παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, αλλά και των κοινωνικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα σημαντικότερα εργαλεία της δημόσιας διοίκησης για τη μέτρηση της οικονομικής κατάστασης των δήμων, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας που έλαβε χώρα η οποία κλείνει με την εξαγωγή των σημαντικότερων συμπερασμάτων και την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Αναλυτικά αναφέρονται: 1. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Περιγραφή της κατάστασης και κοινωνικές συνέπειες1.1. Το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο πριν την οικονομική κρίση1.2. Η αρχή της κρίσης και η επιδείνωσή της1.3. Μακροοικονομικά μεγέθη την περίοδο της οικονομικής κρίσης1.4. Ο κοινωνικός αντίκτυπος των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα

2. Η μελέτη της οικονομικής κατάστασης των δήμων2.1. Η λογιστική της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών2.2. Μελέτες και μέθοδοι ανάλυσης2.3. Η έννοια της δημοσιονομικής υγείας2.4. Η μέτρηση της δημοσιονομικής υγείας2.5. Ανάλυση αριθμοδεικτών2.5. H δοκιμή 10 σημείων του Brown2.6. Το τεστ φερεγγυότητας των Wang, Dennis και Tu

3. Τα αποτελέσματα της έρευνας3.1. Ο δήμος Άργους Μυκηνών3.2. Διαχρονικά στοιχεία του Ισολογισμού του δήμου3.2.1. Η διαχρονική εξέλιξη του Πάγιου Ενεργητικού του δήμου3.2.2. Η διαχρονική εξέλιξη του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού του δήμου3.2.3. Η διαχρονική εξέλιξη των Διαθέσιμων του δήμου3.2.4. Η διαχρονική εξέλιξη του Ενεργητικού του δήμου3.2.5. Η διαχρονική εξέλιξη των Ιδίων Κεφαλαίων του δήμου3.2.6. Η διαχρονική εξέλιξη των Υποχρεώσεων του δήμου3.2.7. Η διαχρονική εξέλιξη των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων του δήμου3.2.8. Η διαχρονική εξέλιξη των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων του δήμου3.3. Διαχρονικά στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως του δήμου3.3.1. Η διαχρονική εξέλιξη των Συνολικών Εσόδων του δήμου3.3.2. Η διαχρονική εξέλιξη των Τακτικών Επιχορηγήσεων του δήμου3.3.3. Η διαχρονική εξέλιξη του Μικτού Κέρδους του δήμου3.3.4. Η διαχρονική εξέλιξη του Καθαρού Κέρδους του δήμου3.4. Διαχρονικά στοιχεία για σημαντικούς αριθμοδείκτες του δήμου3.4.1. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη γενικής ρευστότητας του δήμου3.4.2. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη ταμειακής ρευστότητας του δήμου3.4.3. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη μόχλευσης του δήμου3.4.4. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη τακτικών εσόδων του δήμου3.4.5. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη δανείων/ εσόδων του δήμου3.4.6. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη δανείων ανά κάτοικο του δήμου3.4.7. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων του δήμου3.4.8. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας Ενεργητικού του δήμου3.4.9. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας Παγίων του δήμου3.4.10. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους του δήμου και τα συμπεράσματα του συγγραφέα.

Για όποιον ενδιαφέρεται για το βιβλίο μπορεί να επικοινωνήσει με το συγγραφέα στο τηλ. 6932482591.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΝΑΥΠΛΙΟ : Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας

AGGELOS DRITSAS

To ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας για το Παρίσι θα κάνει στάση και στην Αργολίδα το 2024

AGGELOS DRITSAS

Χρήματα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε εκκλησιαστικά ιδρύματα Μητροπόλεων

AGGELOS DRITSAS

Σύλληψη 34χρονου σε χωριό του Ναυπλίου για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

AGGELOS DRITSAS

ΑΣΕΠ: 775 προσλήψεις μόνιμων στα νοσοκομεία χωρίς πτυχίο

AGGELOS DRITSAS

ΑΡΓΟΣ : Δοξολογία & Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

AGGELOS DRITSAS

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας: Οι συνάδελφοί μας διατηρούν το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή μας υψηλό

AGGELOS DRITSAS

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ -ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΙΝΤΕΟ DRONE

AGGELOS DRITSAS

Με το επιβλητικό σκόρ 6-0 έχασε ο Πανναυπλιακός από την Θήβα,

AGGELOS DRITSAS

Στην ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ όλοι έχουν την ευκαιρία για μία καλύτερη ζωή. ΒΙΝΤΕΟ

AGGELOS DRITSAS

Ένα Μικρασιάτικο καράβι από τη Νέα Κίο Αργολίδας βγήκε στη Καλαμάτα

AGGELOS DRITSAS

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίσθηκε στο χωριό Αραχναίο στην Αργολίδα

AGGELOS DRITSAS