Πεπραγμένα Χειρουργικής Κλινικής Ν.Μ. Ναυπλίου

Ιαν 21, 2021
5730 Views

Καταγράφηκαν και δημοσιεύτηκαν τα πεπραγμένα της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου. Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή της Χειρουργικής κλινικής παρουσιάζεται το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της Κλινικής από το 2008 μέχρι σήμερα.

Η συγγραφή των πεπραγμένων αποτελεί έργο του Συντονιστή Δντή της κλινικής κου Γκανά Παναγώτη και είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αρχειακό υλικό από το έργο που έχει επιτελεστεί στη Ν/Μ Ναυπλίου. Να σημειωθεί ότι η συγγραφή πεπραγμένων δεν συνηθίζεται να γίνεται μέχρι τώρα σε επίπεδο Νομαρχιακών Νοσοκομείων.

Το έντυπο παραδόθηκε στον Υποδιοικητή της Ν/Μ Ναυπλίου κο Θεόδωρο Βασιλόπουλο και υπεβλήθη επίσημα στο Ιστορικό αρχείο της πόλης, όπου και καταχωρήθηκε επίσημα ως αρχειακό υλικό της πόλης του Ναυπλίου .

Η έκδοση του εντύπου και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκε δωρεάν μετά από ευγενική προσφορά της τυποεκδοτικής Εταιρείας «ΙΚΟΝΑ» Ν.Γ.Χριστόπουλος ΑΕΒΕ.

Ναύπλιο 21/01/2021 
 Παν. Γκανάς
Συντ. Δντής Χειρουργικής Κλινικής
Ν/Μ Ναυπλίου