Τε. Αυγ 5th, 2020

ΑΡΓΟΛΙΔΑ.TV

DIGITALCITIES I.K.E

Ποιοι παράγωγοι και πωλητές θα στήσουν πάγκο στη λαϊκή Ναυπλίου την Τετάρτη 10/6

Σε συνέχεια της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ . ΦΕΚ 2168/4-6-2020 τ.Β΄, στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην κοινότητα Ναυπλίου την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές :

ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)

ΑΡ. ΘΕΣΗΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
1ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ALIKIANTOMORΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΔΑΪΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΚΑΛΥΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΠΑΤΣΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΓΚΡΑΝΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
6ΚΥΜΠΟΥΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΔΗΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
7ΤΖΑΒΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
8ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΜΑΓΔΑΛΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΤΟΥΝΤΑΕΛΕΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10,11ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
12ΜΠΟΥΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
13ΔΗΜΑΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
14ΓΚΡΕΣΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
15ΟΡΦΑΝΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΚΟΡΙΛΗΣΜΑΡΙΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗΓΕΩΡΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
19ΓΚΟΛΕΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
20ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΤΖΙΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
21ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΜΠΙΝΙΑΡΗΔΙΟΝΥΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
22ΓΚΟΛΕΜΗΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
23ΖΑΪΜΗΝΕΒΙΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
24ΓΚΟΛΕΜΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΓΚΟΛΕΜΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΧΟΥΝΤΑΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΓΚΟΛΕΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΚΟΨΑΦΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29,30ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
31ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32,33ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
34ΠΑΝΑΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35ΜΑΡΙΝΗΣΑΝΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
36ΦΟΥΖΑΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
37ΓΚΟΛΕΜΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
38ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
39ΔΕΔΕΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
40ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
41ΤΣΟΥΚΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
42ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
43ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
44ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
45ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΜΑΤΖΑΒΡΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΓΚΟΛΕΜΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
48ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
49ΔΩΡΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΔΗΣΗΣ
1ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
2ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
3ΜΠΡΑΤΣΑΖΩΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
4ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΕΥΑΝΘΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
5ΜΠΑΝΤΖΑΛΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ)

ΑΡ. ΘΕΣΗΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
1ΤΣΟΥΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ΓΙΟΛΕΝΙΝΤΡΙΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΔΑΜΙΑΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
6ΠΑΛΛΗΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
7ΚΛΕΙΔΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
8ΚΡΕΜΥΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΤΣΟΥΧΛΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΤΣΟΥΧΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10ΚΡΕΜΥΔΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
11ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
12,13ΠΙΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
14ΠΕΝΤΖΙΟΣΗΡΑΚΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΣΜΥΡΛΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
15ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΠΙΤΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18,19ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
20ΣΥΝΤΡΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
21,22ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
23ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
24ΜΠΙΝΙΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΜΑΝΩΛΗΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΓΚΟΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
30ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
31ΓΚΟΛΕΜΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32ΜΠΟΝΖΟΥΘΕΟΦΑΝΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
33ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
34ΓΚΑΜΙΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΪΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35ΦΟΥΖΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
36ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
37ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
38,39ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
40,41ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
42ΔΕΔΕΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
43,44ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
45ΚΑΡΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΤΟΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΓΚΟΛΕΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
48ΚΩΣΤΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
49ΣΠΑΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
50ΤΖΑΒΑΡΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
1ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
2ΚΑΛΟΥΔΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
3ΚΑΣΙΣΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
4ΞΕΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
5ΠΑΡΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε ότι :

  1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  2. Οι πωλητές οφείλουν να  λάβουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα υγιεινής φορώντας μάσκες και γάντια
  3. Πωλητές και καταναλωτές πρέπει να μεριμνούν ώστε να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας .
  4. Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν  να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Επόπτη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις  δύναται να επιφέρει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας  Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

>ΡΟΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

x Close

Like Us On Facebook