Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «Μαύρη Συκιά – Κομίνια» του Δήμου Ερμιονίδας

2 εβδομάδες ago
1648 Views

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 998/79, εκδόθηκε η με αρίθμ. 26650/98/03-04-2014 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από τον κ.Μπαϊρακτάρη Κ. Ανδρέα, με την οποία χαρακτηρίσθηκε έκταση εμβαδού 18.602,06 τ.μ. & 49.819,47 τ.μ. η οποία βρίσκεται στη θέση «Μαύρη Συκιά – Κομίνια» περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, ως έκταση που δεν είναι ΔΑΣΟΣ ή ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη διεπόμενη καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απ΄ τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας. Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις από ενδιαφερομένους, το Δημόσιο και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ή φέρεται ότι έχει ή προτίθεται να δημιουργήσει έννομη σχέση με την έκταση, καθώς και από κάθε πολίτη κατά την υποχρέωση του που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 2 παραγ.1 του Ν.998/79 για την προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, μέσα σε δύο (2) μήνες από της κοινοποίησης σε αυτόν ή εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση κοινοποίησης, από της τελευταίας δημοσίευσης σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της Π.Ε. Αργολίδας (άρθρου 10 Ν. 998/79) στην Δ/νση: Μ. Ιατρού 21 Τ.Κ 21100 Ναύπλιο.

Επίσης η παραπάνω πράξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡ1Φ-3Ψ5.

Ε.Γ.Γ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών
Αργολίδας α.α
Ευάγγελος Βαρδάκας
Δασολόγος

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *