Προσλήψεις δέκα Ιατρών στα Νοσοκομεία της Αργολίδας

3 εβδομάδες ago
2607 Views

Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7 ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΕΠ(ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ) 1 ΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 1ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 1 ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ
Ν.Μ ΑΡΓΟΥΣ 3 ΘΕΣΕΙΣ: 1ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ 1ΘΕΣΗΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ 1ΘΕΣΗ ΤΕΠ(ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)

 Στελεχώνονται με δέκα νέους Ιατρούς τα Νοσοκομεία της Αργολίδας, συγκεκριμένα και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εγκρίθηκαν και θα προκηρυχθούν άμεσα ύστερα από πρόταση του Διοικητή τη  6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη οι παρακάτω ειδικότητες: 
Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7 ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΕΠ(ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ) 1 ΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ 1ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 1 ΘΕΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ 
Ν.Μ ΑΡΓΟΥΣ 3 ΘΕΣΕΙΣ: 1ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ 1ΘΕΣΗΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ 1ΘΕΣΗ ΤΕΠ(ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ,ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ) 
Η πλήρωση των θέσεων αυτών, κρίσιμων για την επιβίωση των Νοσοκομείων της Αργολίδας, θα συμβάλει τα μέγιστα στη δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας και εφημέρευσης . Με τις ενέργειες αυτές η 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας καθιστούν σαφές ότι επιθυμούν τη λειτουργία και διατήρηση και των δύο Νοσοκομείων στο Νομό στην κρίσιμη παρούσα φάση . 
Με τις δέκα νέες θέσεις Ιατρών ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννης Καρβέλης συνεχίζει τη προσπάθεια για πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ στο Νομό Αργολίδας και δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση και Προσωπικό των Νοσοκομείων να προσφέρουν καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες στους πολίτες . 
Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν τάχιστα μετά την προκήρυξη των θέσεων να τρέξουν τις διαδικασίες και να δώσουν στην ιατρική κοινότητα το στίγμα ότι τα Νοσοκομεία μας είναι θελκτικά και δεκτικά στους νέους Ιατρούς ώστε να καλυφθούν οι θέσεις και να μην επαναληφθούν φαινόμενα άγονων προκηρύξεων.

Comments

Comments are closed.