Πρόστιμο από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου για παράνομη αλιευτική δραστηριότητα

3 εβδομάδες ago
2539 Views

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας και την προστασία τωv αλιευτικών πόρων, πραγματοποιήθηκε από περιπολικό σκάφος  έλεγχος σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος στην θαλάσσια περιοχή έναντι όρμου Καραθώνας Αργολικού Κόλπου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε:
Οτι αλίευε με μη επιτρεπόμενα στατικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία ποντίζονται στη θάλασσα (παραλληλεπίπεδοι κλωβοί) κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 157/2004 (ΦΕΚ Α΄126) (Αλιεία με ιχθυοπαγίδες).

Κατασχέθηκαν: 
αα) Τα παράνομα αλιευτικά εργαλεία (παραλληλεπίπεδοι κλωβοί).

β) Παράνομα αλιευθέντα αλιεύματα

Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Οι έλεγχοι και οι δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος, των ιχθυαποθεμάτων αλλά και της νόμιμης – επιτρεπομένης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής χρήσης αλιευτικών εργαλείων και μέσων .-

Comments

Comments are closed.