Σα. Οκτ 16th, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Στροφή προς τις Α.Π.Ε.: Αιολική Ενέργεια, φωτοβολταϊκά,

μικρά υδροηλεκτρικά, βιοενέργεια, γεωθερμία
E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ Α.Π.Ε.

Στροφή προς τις Α.Π.Ε: Αιολική Ενέργεια, Φωτοβολταϊκά, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιοενέργεια, Γεωθερμία.

Κάθε επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση και ένα βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα. Βασικό εργαλείο για ένα βιώσιμο μέλλον αποτελεί ο συνδυασμός της Αιολικής Ενέργειας με τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές, την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Φυσικά οι Α.Π.Ε. είναι μια ανθρωπογενής δραστηριότητα και ως τέτοια έχει επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές είναι απολύτως προβλέψιμες και πολύ πιο λίγες από τις επιπτώσεις των ορυκτών καυσίμων, των πυρηνικών ή άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά τα οφέλη είναι πολλά: αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, φθηνό ρεύμα, οικονομική ανάπτυξη, νέες δουλειές, εξωστρέφεια.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις, η βασική προϋπόθεση είναι η προσεκτική επιλογή των θέσεων εγκατάστασης και η αυστηρή τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Απαιτείται επίσης απλοποίηση των διαδικασιών που σήμερα κρατάνε πάνω από 10 χρόνια. Θα πρέπει η διοίκηση να εξετάσει εξονυχιστικά μια επένδυση και να αποφασίζει οριστικά αν θα γίνει ή αν θα απορριφθεί, μέσα σε εύλογο χρόνο που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 χρόνια.

Με το τρόπο αυτό τα οφέλη από τα αιολικά πάρκα και γενικά τις Α.Π.Ε. θα μεγιστοποιηθούν.

Εσείς γνωρίζατε ότι…

 • Μια τυπική σύγχρονη ανεμογεννήτρια παράγει ενέργεια ίση με τις ηλεκτρικές ανάγκες περισσότερων από 1.500 μέσων νοικοκυριών.
 • Μια ανεμογεννήτρια έχει διάρκεια ζωής 20 με 25χρόνια και μετά μπορεί να ανακυκλωθεί κατά 90%. Στόχος του αιολικού κλάδου είναι το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης να φθάσει το 100%.
 • Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια εξοικονομεί ετησίως  τόσο CO2όσο εκπέμπουν περισσότερα από 2.300 αυτοκίνητα.
 • Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια, εξοικονομεί τόση ποσότητα CO2, όση δεσμεύεται από 320.000 δέντρα
 • Συνολικά,η ενέργεια απότα αιολικά πάρκα που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα (4.114MW)αντιστοιχεί στην ηλεκτρική κατανάλωση 2.130.000 νοικοκυριών.
 • Τα αιολικά πάρκα υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τις εκτάσεις όπου επεμβαίνουν. Επιπλέον αναδασώνουν και άλλες εκτάσεις ή εκτελούν δασοτεχνικάέργα για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αναδασωθεί ή έχουν εκτελεστεί δασοτεχνικά έργα που αντιστοιχούν σε πάνω από 24.000 στρέμματα δασών.
   
 • Για κάθε MW που εγκαθίσταται, η αιολική ενέργεια “φυτεύει” περίπου 270 δέντρα, τα οποία δεσμεύουν περίπου 4 τόνους CO2/έτος (ή εκτελεί ισοδύναμα δασοτεχνικά έργα)
 • Τα 4114MWπου λειτουργούσαν το τέλος του 2020 στην Ελλάδα εξοικονομούν τόσες εκπομπές CO2 όσες εκπέμπουντο 63% των επιβατικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν .
 • Μια σύγχρονη και μεγαλύτερη σε μέγεθος ανεμογεννήτρια μπορεί να αντικαταστήσει περίπου 5 παλαιότερες ανεμογεννήτριες, εξοικονομώντας έτσι χώρο.

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ