Τε. Οκτ 20th, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας Πελοποννήσου

E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα συγκροτήθηκε η  Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας Πελοποννήσου αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 
1. Τον Πανταζόπουλο Ηλία προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ως Πρόεδρο αναπληρούμενο, από την Κακαράντζα Μαρία προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας περιφερειακής ενότητας Αργολίδας της ίδιας Διεύθυνσης του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄ 
2. Την Ρήγα Αγγελάκου Άννα Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ Πελοποννήσου ως μέλος αναπληρούμενη από τον Κόντη Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό του ίδιου φορέα. 
3. Την Πολυζώη Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» Κέντρο Εθνομουσικολογίας (στο εξής ΜΕΛΜΟΦΑΚΕ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως μέλος αναπληρούμενη από την Μουτσίδου Αναστασία Αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων (στο εξής ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ) του ίδιου φορέα. 
4. Τον Καραλή Νικόλαο πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) ως μέλος αναπληρούμενο από την Καρούνου Αθανασία Γεν. Γραμματέα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου του ίδιου φορέα Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ο Τριαντάφυλλος Στρατήγης υπάλληλος του τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α, αναπληρούμενος από την Κάτσουλα Χριστίνα υπάλληλο της ίδιας οργανικής μονάδας , κλάδου και βαθμού. 
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για: 
α) τη γνωμοδότηση επί ζητημάτων προσβασιμότητας των Α.Μ.Ε.Α. και των εμποδιζόμενων ατόμων και επί ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.) και του Κτιριοδομικού Κανονισμού, καθώς και των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας των υπαίθριων δημόσιων ή κοινοχρήστων χώρων, 
β) την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη για θέματα προσβασιμότητας που αφορούν σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος και ιδίως της εφαρμογής του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), 
γ) τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας, 
δ) την άσκηση αρμοδιοτήτων που αποδίδονται σ’ αυτήν από τα άρθρα 20 και 26 του ν. 4067/2012, καθώς και από άλλες διατάξεις. 
Κατά των πράξεων των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας είναι δυνατή η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 19 από όποιον έχει έννομο συμφέρον. 
Η προσφυγή κατατίθεται στην Επιτροπή Προσβασιμότητας της Περιφέρειας. Η παρούσα ισχύει από την ανάρτηση της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στον ιστότοπο www . ppel . gov . gr

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ