ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων στις 5 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε και η εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων για το χρονικό διάστημα από 05- 01-2024 έως 30-06-2026.

Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής από τη δημοτική επιτροπή. Η δημοτική επιτροπή από την 1.1.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία καταργείται.

Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010 Μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 74Α ως εξής:

Άρθρο 74Α  Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής

1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:

α) την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)] και 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),

β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),

δ) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)],

ε) την επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

στ) τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου,

ζ) τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς οργανισμούς.»

Η δημοτική επιτροπή αποτελεί, πλέον, ένα ολιγομελές αιρετό συλλογικό όργανο σε σχέση με τη μέχρι σήμερα οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής. Επιπλέον, η νέα διαδικασία συγκρότησης της δημοτικής επιτροπής είναι απλοποιημένη, γεγονός που της προσδίδει ευελιξία.

Τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων είναι τα εξής: 

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου : 

1. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1ο ΤΑΚΤΙΚΟ) 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2ο ΤΑΚΤΙΚΟ) 

3. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3ο ΤΑΚΤΙΚΟ) 

4. ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (4ο ΤΑΚΤΙΚΟ) 

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου: 

1. ΞΥΔΗ ΣΟΦΙΑ (1ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

2. ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

3. ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (3ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (4ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας : 

1. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1 ο ΤΑΚΤΙΚΟ) 

2.ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2 ο ΤΑΚΤΙΚΟ) 

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας : 

1.ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

2.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ) 

3.ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Δυο συλλήψεις σε χωριό του Άργους για διάρρηξη οχήματος και κλοπή

diktio

«Έβρεξε λεφτά» και γέμισε η πίστα με χιλιάδες ευρώ σε γλέντι βάπτισης

admin

Οργώνει την Κορινθία ο Πέτρος Τατούλης: Επισκέφθηκε και τις περιοχές που επλήγησαν

diktio

Ανδριανός στα εγκαίνια του αποκατεστημένου κάστρου της Πιάδας με την Πρόεδρο τηςΔημοκρατίας και την Υπουργό Πολιτισμού.

admin

Πρεμιέρα κάνει σήμερα το «Καλάθι των Μαθητών»

diktio

Τάσος Χρόνης: Ο Άγιος Δημήτριος (Μετόχι) είναι μια τοπική κοινότητα με ενεργό πληθυσμό!!

diktio

Τραγωδία Έπεσε μέσα στο τζάκι και κάηκε ζωντανός!

admin

Οι 20 υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Αργολίδας με την παράταξη του Μανώλη Μάκαρη

admin

Διαβούλευση στους Δήμους της Αργολίδας για το Πρόγραμμα Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας

diktio

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εορταστικές εκδηλώσεις του 30 ημερου από την “Ενωση καταλυμάτων Ανατολικής Κυνουρίας”

diktio

Κατήγγειλε το σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία

admin

”Αλλαγή Πορείας – Δημήτρης Καμπόσος”: Πρόσκληση στην κεντρική ομιλία και παρουσίαση του Συνδυασμού την Τετάρτη 27/9

diktio