ΒΙΝΤΕΟΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΤΟΛΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ : Το διαχρονικό περιβαλλοντικό έγκλημα – 2022

Νομοθεσία μεταφοράς λυμάτων /… «Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά, σωπαίνουν κι οι καμπάνες …

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία όσοι ασχολούνται με την μεταφορά λυμάτων και υγρών αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένους κανόνες. Mεταξύ αυτών αναφέρεται πως πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης ώστε να μην υπάρξει διαρροή στο περιβάλλον των αποβλήτων ή άλλων ουσιών και αυτά θα πρέπει να αδειάζουν τα βοθρολύματα στους ειδικούς χώρους βιολογικού καθαρισμού. Έτσι, οι κανονισμοί βάση των νόμων υποχρεώνουν το βυτιοφόρο που μεταφέρει τα λύματα ότι θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης κατάλληλο για τα απόβλητα που μεταφέρει και να γίνεται καθαρισμός, απολύμανση και συντήρηση του οχήματος. Τα βοθρολύματα ή τα βιομηχανικά απόβλητα θα πρέπει να μεταφέρονται με ασφάλεια στους ειδικούς χώρους επεξεργασίας τους, όπως σε βιολογικούς καθαρισμούς και είναι ευθύνη του μεταφορέα να γίνεται αυτό με ασφάλεια.

Σύμφωνα λοιπόν με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, είναι ευθύνη του μεταφορέα των λυμάτων ο σωστός και ασφαλής τρόπος απόρριψής τους.

What's your reaction?

Related Posts

1 of 564