Το κάστρο του Άργους Λάρισα

3 weeks ago
81 Views

Βορειοδυτικά της πόλης του Άργους βρίσκεται το κάστρο της Λάρισας. Η οχύρωση του λόφου ξεκίνησε τα προϊστορικά χρόνια, συνεχίστηκε τα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια και τον 10ο αιώνα κτίστηκε μεσαιωνικό κάστρο.

Η φραγκική κατάληψη έδωσε στο κάστρο τη σημερινή του μορφή, ενώ οι δύο βενετικές κτήσεις άφησαν ελάχιστα ίχνη. Το κάστρο είχε ήδη χάσει τη σημασία του όταν οι Βενετοί το παρέδωσαν χωρίς αντίσταση στους Τούρκους, οι οποίοι περιορίστηκαν σε κάποιες προσθήκες. Η συνεχής χρήση του ίδιου οικοδομικού υλικού καθιστά δύσκολη την ακριβή χρονολόγηση της οχύρωσης και έχει ως αποτέλεσμα η τοιχοδομία να μαρτυρεί στοιχεία μυκηναϊκά, αρχαϊκά, κλασικά, βυζαντινά, φραγκικά, βενετικά και τουρκικά. Το κάστρο διαθέτει δύο περιβόλους, έναν εξωτερικό κι έναν εσωτερικό. Οι ανασκαφές στον εσωτερικό περίβολο έχουν αποκαλύψει δύο αρχαίους ναούς, τέσσερις δεξαμενές νερού και μία εκκλησία του 12ου αιώνα. Το 1992 το κάστρο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο. 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *