ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

1 μήνα ago
3367 Views

ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ.: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ.

Τροπολογία για τη διατήρηση της δημοσίευσης των κρατικών διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο ως μόνιμο μέτρο κατέθεσαν οι βουλευτές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από πρωτοβουλία των τομεαρχών Ψηφιακής Πολιτικής, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Μάριου Κάτση και Αναστασίας Γκαρά.

  Για την εσπευσμένη κατάθεση της τροπολογίας, ώστε να συζητηθεί άμεσα πριν τη λήξη των εργασιών της Βουλής, υπέγραψαν μόνο οι δύο τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης και Αναστασία Γκαρά.

  Ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου   της   28ης   Ιουνίου   2018   σχετικά   με   τον   έλεγχο αναλογικότητας   πριν   από   τη   θέσπιση   νέας   νομοθετικής   κατοχύρωσης   των επαγγελμάτων   (ΕΕ   L   173),   κύρωση   της   Συμφωνίας   μεταξύ   της   Κυβέρνησης   της Ελληνικής   Δημοκρατίας   και   της   Κυβέρνησης   της   Ομοσπονδιακής   Δημοκρατίας   της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα:  Διατήρηση   της   υποχρέωσης   δημοσίευσης   δημοσίων   διακηρύξεων,προκηρύξεων: και των περιλήψεων τους στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

                                                                           ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία   διατηρείται η υποχρέωση περί δημοσίευσης δημοσίων διακηρύξεων  προκηρύξεων:  και των περιλήψεων τους στον  περιφερειακό και  τοπικό Τύπο, η παράταση της οποίας, για 5 έτη, είχε νομοθετηθεί με την παρ. 12 του άρθρου379 του ν.4412/2016 και η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευσης των κρατικών καταχωρήσεων και μετά το 2020, συμβάλει καίρια στη διαφάνεια και την ενημέρωση των επαγγελματιών και της κοινωνίας. Αποτελεί μάλιστα, αδιάληπτα, ευρωπαϊκή πρακτική  διαφάνειας.  Η διατήρηση δημοσίευσης ως μόνιμο μέτρο είναι επίσης αναγκαία, καθώς συνιστά κύριο στοιχείο   βιωσιμότητας   εκατοντάδων   Περιφερειακών   και   Τοπικών   Εφημερίδων. Η   εν   λόγω   τροπολογία   αποκτά   επείγοντα   χαρακτήρα,   καθώς   έχουν   εξαντληθεί   τα χρονικά περιθώρια νομοθετικής παρέμβασης. Άλλωστε με την έξοδο από την περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ή δέσμευση κατάργησης της   συγκεκριμένης   ρύθμισης   και   δύναται     να   διατηρηθεί   καθολικά   και   οριστικά   η υποχρέωση της δημοσίευσης των διακηρύξεων στον Τύπο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο……..

Τροποποίηση Ν. 4412/2016 – Διατήρηση δημοσιεύσεων στο τοπικό και περιφερειακόΤύπο

1. Η περίπτωση 35 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 και η παράγραφος 12 τουάρθρου 379 του Ν. 4412/2016 καταργούνται.

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 68 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 τουΝ.   4412/2016   αντικαθίσταται   η   φράση   «καταργείται   με   την   επιφύλαξη   της παραγράφου   12   του   άρθρου   379   του   παρόντος   νόμου»   με   την   φράση«διατηρείται σε ισχύ».

3. Στο τρίτο εδάφιο των περιπτώσεων 31 και 59 της παραγράφου 1 του άρθρου377 του Ν. 4412/2016 αντικαθίσταται η φράση «καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»

4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 40 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016   αντικαθίσταται   η   φράση   «καταργείται   με   την   επιφύλαξη   της παραγράφου 12 του άρθρου 379» με την φράση «διατηρείται εν ισχύ»

5. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016   αντικαθίσταται   η   φράση   «καταργείται   με   την   επιφύλαξη   της παραγράφου   12   του   άρθρου   379   του   παρόντος   νόμου»   με   την   φράση«διατηρείται εν ισχύ»

Αθήνα, 16/12/202

                                                                                     Ο ι προτείνοντες βουλευτές

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Κάτσης Μάριος

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *