Δε. Οκτ 25th, 2021

ΑΡΓΟΛΙΔΑ TV

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Υδροηλεκτρικό έργο στον δήμο Σικυωνίων Κορινθίας

E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Άδεια παραγωγού για μικρό υδροηλεκτριό έργο εξασφάλισε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης, του δήμου Σικυωνίων Κορινθίας.

Πρόκειται για έργο που θα αξιοποιήσει την ενέργεια που γεννάται από τη ροή του νερού.

Η άδεια η οποία χορηγήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών γεννητριών, κατά μήκος του δικτύου μεταφοράς του νερού, από τη δεξαμενή της Χούνης, στην δεξαμενή κεφαλής Τραγάνας-Μουλκίου-Αρκούδας-Πασίου.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Οι γεννήτριες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που έχουν κατασκευαστεί τα πιεζοθραυστικά, τα οποία ρυθμίζουν την πίεση του δικτύου, μειώνοντάς την σε ασφαλή όρια.

Είναι μικρές σε όγκο, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και αξιοποιούν πλήρως την παραγόμενη ενέργεια από τη ροή του νερού από υψηλότερο σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Με τη λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, η ΔΕΥΑ Σικυωνίων θα εξασφαλίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εν πολλοίς θα αντισταθμίσει τα έξοδα της επιχείρησης για την κατανάλωση ενέργειας στα αντλιοστάσια.

Τα πολλαπλά οφέλη

Η αντιστάθμιση και κατ’ επέκτασιν μείωση των εξόδων της επιχείρησης, αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας αλυσίδας που οδηγεί αναπόδραστα σε περαιτέρω μειώσεις των τελών ύδρευσης, αποδίδοντας το οικονομικό όφελος στους δημότες.

Από την άλλη, η ροή του νερού, εκτός από να υδροδοτεί την παραλιακή ζώνη του δήμου Σικυωνίων, θα παράγει και την ενέργεια που απαιτείται για αυτό το έργο, δημιουργώντας ένα αειφορικό σύστημα ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και του περιβάλλοντος.

Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων, με αυτή την επένδυση, στηρίζει την “πράσινη” μετάβαση σε επίπεδο τοπικό και αυτοδιοικητικό, υιοθετώντας πρακτικές “πράσινης” οικονομίας, βασισμένες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ