Τρ. Σεπ 21st, 2021

e-λιανικό: 356 επενδυτικά σχέδια επιχορήγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

E-mail: info@argolidatv.gr & maxtelev@gmail.com

Δημοσιεύθηκε η 13η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Η απόφαση αφορά στην ένταξη  επιπλέον 356 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 24.760.849,25 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 396.530.584,56 ευρώ.

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση της δράσης «e-λιανικό»

Επίσης τροποποιήθηκε η πρόσκληση της δράσης: «e-λιανικό». Η τροποποίηση αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και στη διαδικασία ενστάσεων.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε η τέταρτη τροποποίηση της πρόσκλησης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Η δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ακολουθήστε μας
#ARGOLIDA TV GOOGLE NEWS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΡΟΗ